DRUK REKLAMACYJNY

CNC PROFI DRUK REKLAMACJI

REKLAMACJA NR……………./......

Data zgłoszenia reklamacji............................................

Dokument

sprzedaży………………………………………………………………………………………………………………….

Dane Reklamującego:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................…,…………………………………...

adres

............................................................................................................................………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

osoba kontaktowa

............................................................................................................................……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon

..................................................................................................................

…………………………………………………………………………………...

adres e-mail

Nazwa ilość i nr katalogowy reklamowanego towaru

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Opis reklamacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki

1. ........................…………………………….

2. ..........................……………………………..

3. ............................................................................

…………………………………..

podpis składającego reklamację